Кои са уменията на бъдещето?

Развитието на софтуер, базираните на данни умения и бизнес уменията са най-важни за бъдещето, твърди Намит Ядав

Коментари